ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_predmeti

Sadr┼żaj

Opis

Linkovi na predmete u semestru nastavnog plana. Za semestar se koristi redni broj semestra.

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/akademskagodina/2010/semestar/6/predmeti"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniplan/nastavniplanzaakademskugodinu/predmeti/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "predmeti": [
   {
    "sifra": 13457,
    "naziv": "Industrijska praksa",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/sifra/13457"
     },
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_predmeti_grupezanastavu": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/grupa/popis/2010/2/13457/1/1"
     },
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_predmeti_tjedniplannastave": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/tjedniplan/akademskagodina/2010/semestar/2/predmet/13457/1/1"
     },
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_predmeti_upisanistudenti": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/student/predmet/13457/akademskagodina/2010/semestar/6/1/1"
     },
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_predmeti_ispitnirokovi": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/rok/predmet/14017/akademskagodina/2010"
     }
    }
   },
   {
    "sifra": 23518,
    "naziv": "Matematika II",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/sifra/23518"
     },
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_predmeti_grupezanastavu": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/grupa/popis/2010/2/23518/1/1"
     },
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_predmeti_tjedniplannastave": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/tjedniplan/akademskagodina/2010/semestar/2/predmet/23518/1/1"
     },
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_predmeti_upisanistudenti": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/student/predmet/23518/akademskagodina/2010/semestar/6/1/1"
     },
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_predmeti_ispitnirokovi": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/rok/predmet/23518/akademskagodina/2010"
      }
    }
   }
  ]
 }
}