ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_predmeti_grupezanastavu

Sadržaj

Opis

Popis grupa za nastavu u akademskoj godini i semestru sa izvođačima i studentima. Za semestar su dozvoljene vrijednosti 1 (zimski) i 2 (ljetni).

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/grupa/popis/2010/1/15074/1/1"
  },
  "post": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/grupa/2010/1/15074/1/1"
  },
  "edit": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/grupa/akademskagodina/2010/1/15074/1/1"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniplan/nastavniplanzaakademskugodinu/predmeti/grupezanastavu/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "grupeZaNastavu": [
   {
    "oznaka": "1-Z",
    "kapacitet": 15,
    "_links": {
     "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/grupa/2010/1/15074/1/1/1-Z/P"
     }
    },
    "_embedded": {
     "nadredjenaGrupaZaNastavu": null,
     "vrstaNastave": {
      "oznaka": "P",
      "_links": {
       "katalog_nastavniprogram_vrstanastavenavu": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/vrstanastavenavu"
       }
      }
     },
     "izvodjaci": [
      {
       "oznaka": "AR503",
       "ime": "Aleksandar",
       "prezime": "Rušić",
       "_links": {
        "osoba_osobnipodaci": {
         "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/osoba/oznaka/AR503"
        }
       }
      }
     ],
     "studenti": [
      {
       "jmbag": "0045187069",
       "ime": "Ivan",
       "prezime": "Badurić",
       "_links": {
        "student_student": {
         "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/0045187069"
        },
        {
        "student_student-v2": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/v2/jmbag/0045187069"
        }
       }
      },                 
      {
       "jmbag": "0045187069",
       "ime": "Anton",
       "prezime": "Klarić",
       "_links": {
        "student_student": {
         "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/0045187069"
        },
        {
        "student_student-v2": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/v2/jmbag/0045187069"
        }
       }
      },           
      {
       "jmbag": "0045187069",
       "ime": "Luka",
       "prezime": "Lubić",
       "_links": {
        "student_student": {
         "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/0045187069"
        },
        {
        "student_student-v2": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/v2/jmbag/0045187069"
        }
       }
      }
     ]
    }
   },
   {
    "oznaka": "10-S",
    "kapacitet": 15,
    "_links": {
     "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/grupa/2010/1/15074/1/1/10-S/P"
     }
    },
    "_embedded": {
     "nadredjenaGrupaZaNastavu": null,
     "vrstaNastave": {
      "oznaka": "P",
      "_links": {
       "katalog_nastavniprogram_vrstanastavenavu": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/vrstanastavenavu"
       }
      }
     },
     "izvodjaci": [
      {
       "oznaka": "IŠ000",
       "ime": "Iva",
       "prezime": "Šemenski",
       "_links": {
        "osoba_osobnipodaci": {
         "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/osoba/oznaka/IŠ000"
        }
       }
      }
     ],
     "studenti": [
      {
       "jmbag": "0045187069",
       "ime": "Patrik",
       "prezime": "Malč",
       "_links": {
        "student_student": {
         "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/0045187069"
        },
        {
        "student_student-v2": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/v2/jmbag/0045187069"
        }
       }
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}

POST


{
  "oznaka":"G999",
  "kapacitet":15,
  "oznakaJezika":null,
  "vrstaNastave":{
   "oznaka":"L"
  },
  "nadredjenaGrupaZaNastavu":{
   "oznakaGrupe":"P1",
   "oznakaVrsteNastave":"P"
  },
  "studenti":[
   {
     "jmbag":"0012345678",
     "ime":"Roko",
     "prezime":"Rokić"
   },
   {
     "jmbag":"0012345679",
     "ime":"Daniel",
     "prezime":"Danielic"
   }
  ]
}
Grupa ne mora imati definiranu nadređenu grupu pa objekt nadredjenaGrupaZaNastavu ne mora biti prisutan. Primjer bez nadređene grupe:

{
  "oznaka":"G999",
  "kapacitet":15,
  "oznakaJezika":null,
  "vrstaNastave":{
   "oznaka":"L"
  },
  "studenti":[
   {
     "jmbag":"0012345678",
     "ime":"Roko",
     "prezime":"Rokić"
   },
   {
     "jmbag":"0012345679",
     "ime":"Daniel",
     "prezime":"Danielic"
   }
  ]
}
Grupa se može evidentirati i bez studenata koji su u nju raspoređeni tako da niz studenti ne mora biti prisutan. Primjer bez studenata za rasporediti (i bez nadređene grupe):

{
  "oznaka":"G999",
  "kapacitet":15,
  "oznakaJezika":null,
  "vrstaNastave":{
   "oznaka":"L"
  }
}