ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_predmeti_upisanistudenti

Sadržaj

Opis

Popis upisanih studenata u akademskoj godini i semestru. Za semestar se koristi redni broj semestra.

Linkovi

Promjene

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/student/predmet/12345/akademskagodina/2010/semestar/6/1/1"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniplan/nastavniplanzaakademskugodinu/predmeti/upisanistudenti/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "upisaniStudenti": [
   {
    "jmbag": "0456174567",
    "ime": "Mateja",
    "prezime": "Horvat",
    "_links": {
     "student_student": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/0456174567"
     },
     {
     "student_student-v2": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/v2/jmbag/0456174567"
     }
    },
    "_embedded": {
     "statusUpisanogPredmeta": {
      "sifra": 5,
      "opis": "obavljen (položen)",
      "_links": {
       "katalog_upisgodine_statusupisanogpredmeta": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/statusupisanogpredmeta"
       }
      }
     }
    }
   },
   {
    "jmbag": "0457514547",
    "ime": "Ivan",
    "prezime": "Ivić",
    "_links": {
     "student_student": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/0457514547"
     },
     {
     "student_student-v2": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/v2/jmbag/0457514547"
     }
    },
    "_embedded": {
     "statusUpisanogPredmeta": {
      "sifra": 3,
      "opis": "odslušan predmet",
      "_links": {
       "katalog_upisgodine_statusupisanogpredmeta": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/statusupisanogpredmeta"
       }
      }
     }
    }
   }
  ]
 }
}