ISVU REST API v2.0 - HAL - pds_student_tema

Sadržaj

Opis

Detalji teme za studenta poslijediplomskih studija s listom ocjena, obrana i mentora.

Linkovi

Primjer


{
  "sifra": 1,
  "paralelniStudij": "2",
  "potvrdjena": "Ne",
  "aktivnaTema": "Ne",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/pds/student/jmbag/0123456789/tema/sifra/1"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/pds/student/tema/index.html"
    }
  },
  "_embedded": {
    "nazivi": [
      {
        "oznakaJezika": "hr",
        "naziv": "Naslov teme završnog rada za 0123456789"
      },
      {
        "oznakaJezika": "en",
        "naziv": "Naslov na engleskom"
      }
    ],
    "ocjene": [
      {
        "datumObveze": "02.05.2016.",
        "ocjena": "P",
        "_embedded": {
          "kategorijaObveze": {
            "sifra": 1,
            "naziv": "test kategorija",
            "_links": {
              "katalog_pds_kategorijaobveze": {
                "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/kategorijaobveze"
              }
            }
          }
        }
      }
    ],
    "obrane": [
      {
        "datumObveze": "03.05.2016.",
        "_embedded": {
          "kategorijaObveze": {
            "sifra": 2,
            "naziv": "test kategorija 2",
            "_links": {
              "katalog_pds_kategorijaobveze": {
                "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/kategorijaobveze"
              }
            }
          }
        }
      },
      {
        "datumObveze": "04.05.2016.",
        "osvojeniECTSBodovi": 4,
        "_embedded": {
          "kategorijaObveze": {
            "sifra": 2,
            "naziv": "test kategorija 2",
            "_links": {
              "katalog_pds_kategorijaobveze": {
                "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/kategorijaobveze"
              }
            }
          }
        }
      }
    ],
    "mentori": [
      {
        "oznaka": "IH012",
        "ime": "Ivan",
        "prezime": "Horvat",
        "_links":{
          "osoba_osobnipodaci":{
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/osoba/oznaka/IH012"
          }
        },
        "_embedded": {
          "duznost": {
            "sifra": 110,
            "naziv": "mentor",
            "_links": {
              "katalog_osoba_duznost": {
                "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/duznost"
              }
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
}