ISVU REST API v2.0 - HAL - zavrsetakstudija_tema_studenti

Sadržaj

Opis

Popis studenata kojima je dodijeljena tema.

Linkovi

Primjer


{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/tema/mentor/AM019/rednibrojteme/123/studenti"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/zavrsetakstudija/tema/studenti/index.html"
    }
  },
  "_embedded": {
    "studentiSDodijeljenomTemom": [
      {
        "jmbag": "0123456789",
        "ime": "Josipa",
        "prezime": "Horvat",
        "paralelniStudij": "1",
        "datumRoka": "03.02.2012.",
        "_links": {
          "student_student-v2": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/v2/jmbag/0123456789"
          },
          "zavrsetakstudija_zadatak": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/zadatak/studij/47/datum/2012/2/3/student/0123456789"
          }
        },
        "_embedded": {
          "studij": {
            "sifra": 47,
            "naziv": "Elektroenergetika",
            "_links": {
              "nastavniprogram_ess": {
                "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/47"
              }
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
}