ISVU REST API v2.0 - HAL - upisgodine_student_prekidi_prekid

Sadržaj

Opis

Detalji studentovog prekida studija.

Linkovi

Primjer


{
 "datumOd": "01.10.2006.",
 "datumDo": "30.09.2007.",
 "generiraniBrojRjesenja": "16",
 "datumRjesenja": "4.11.2006.",
 "brojRjesenja": "04-1604-06-11",
 "komentar": "komentar za prekid",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/prekidstudija/student/0456983176/paralelnistudij/1/akademskagodina/2009"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/upisgodine/student/prekidi/prekid/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "semestri": [
   {
    "redniBroj": 1,
    "naziv": "Zimski",
    "prekidVrijedi": "Da"
   },
   {
    "redniBroj": 2,
    "naziv": "Ljetni",
    "prekidVrijedi": "Da"
   }
  ],
  "razlogPrekidaStudija": {
   "sifra": 6,
   "opis": "međunarodna razmjena",
   "_links": {
    "katalog_upisgodine_razlogprekidastudija": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/razlogprekidastudija"
    }
   }
  },
  "mirovanje": {
   "sifra": 1,
   "opis": "obveze"
  }
 }
}