ISVU REST API v2.0 - HAL - informacijskisustav

Sadržaj

Opis

Detalji prijavljenog informacijskog sustava.

Linkovi

Primjer


{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/is"
    },
    "informacijskisustav_preporuke": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/is/preporuke"
    },
    "informacijskisustav_dozvole": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/is/dozvole"
    },
    "informacijskisustav_kljucnerijeci": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/is/kljucnerijeci"
    },
    "informacijskisustav_dostupnozaustanove": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/is/dostupnozaustanove"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/informacijskisustav/index.html"
    }
  },
  "_embedded": {
    "informacijskiSustav": {
      "sifra": 123,
      "naziv": "Informacijski sustav",
      "tip": {
        "oznaka": "V",
        "naziv": "Višeinstitucijski informacijski sustav"
      },
      "kratica": "sustav123",
      "kratkiOpis": "Sustav 123",
      "dugiOpis": "Sustav 123",
      "login": "sustav123.srce",
      "omogucenOdVlasnika": "DA",
      "omogucenOdCentraPotpore": "DA",
      "vlasnik": {
        "sifra": 100466,
        "naziv": "Sveučilišni računski centar"
      }
    }
  }
}