ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniprogram_izmijenjeninastavniprogram_dan_7

Sadr┼żaj

Opis

Popis akademskih godina za koje je izmijenjen nastavni program u zadnjih 7 dana.

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/izmijenjeni/dan/7"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniprogram/izmijenjeninastavniprogram/dan/7/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "izmijenjeniNastavniProgramUAkademskimGodinama": [
   {
    "akademskaGodina": 2000,
    "_links": {
     "nastavniprogram_studiji": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/akademskagodina/2000"
     },
     "nastavniprogram_izvodjaci": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/izvodjac/akademskagodina/2000"
     },
     "nastavniprogram_predmeti": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2000"
     }
    }
   }
  ]
 }
}