ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniprogram_studiji

Sadržaj

Opis

Popis studija u akademskoj godini.

Linkovi

Promjene

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/akademskagodina/2011"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniprogram/studiji/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "studiji": [
   {
    "sifra": 4,
    "naziv": "Strojarstvo",
    "_links": {
     "nastavniprogram_ess": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/4"
     },
     "nastavniprogram_strukturastudija": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/4/elementstrukturestudija"
     },
     "nastavniprogram_studij_centrivisokogucilista": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/akademskagodina/2011/elementstrukturestudija/sifra/4/centrivisokogucilista"
     },
     "nastavniprogram_parametristudijauakademskojgodini": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/4/akademskagodina/2011/parametristudija"
     }
    }
   },
   {
    "sifra": 5,
    "naziv": "Brodogradnja",
    "_links": {
     "nastavniprogram_ess": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/5"
     },
     "nastavniprogram_strukturastudija": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/5/elementstrukturestudija"
     },
     "nastavniprogram_studij_centrivisokogucilista": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/akademskagodina/2011/elementstrukturestudija/sifra/5/centrivisokogucilista"
     },
     "nastavniprogram_parametristudijauakademskojgodini": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/5/akademskagodina/2011/parametristudija"
     }
    }
   }
  ]
 }
}