ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniprogram_parametristudijauakademskojgodini

Sadržaj

Opis

Parametri studija za zadani studij i akademsku godinu.

Linkovi

Primjer


{
 "akademskaGodina": 2012,
 "pravilaZaUpisViseGodineZakljucana": "Da",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/1/akademskagodina/2012/parametristudija"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniprogram/parametristudijauakademskojgodini/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "studij": {
   "sifra": 1,
   "naziv": "Naziv studija",
   "_links": {
    "nastavniprogram_ess": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/1"
    }
   }
  },
  "parametriIspita": {
   "rokoviOd": "01.10.2012.",
   "rokoviDo": "30.09.2013.",
   "dozvoljenoIzlazakaNaPredmetUAkademskojGodini": "4",
   "dozvoljenoIzlazakaNaPredmetOdZadnjegUpisaPredmeta": "4",
   "generiratiOslobodenjePismenog": "Ne"
  },
  "parametriUpisa": {
   "dozvoljenBrojUpisaPredmetaNaZahtjevStudenta": 0,
   "potrebnoOsvojitiMinECTS": 35,
   "brojAkademskihGodinaUnutarKojihJePotrebnoOsvojitiMinECTS": 2,
   "obavezanPonovniUpisNepolozenihPredmeta": "Da",
   "nepolozeniPredmetiUKvotiUpisanihPredmeta": "Ne",
   "upisPredmetaIzViseNastavneGodine": "samo iz prve sljedeće nastavne godine",
   "prioritetnijiPredmetiNizegSemestra": "Da",
   "dozvoljenBrojUpisaPredmeta": 2,
   "ukupanBrojUpisaPredmetaObuhvacaEkvivaletnePredmete": "Ne",
   "brucosiUpisujuPredmeteIzCijeleGodine": "Ne",
   "dozvoljenoDodavanjePredmetaPomocuStudomata": "Ne",
   "omogucenPrviUpisNaStudijPomocuStudomataNaTemeljuEvidencijeRezultataRazredbenog": "Ne"
  },
  "ectsBodoviPotrebniZaUpis": [
   {
    "semestar": 3,
    "brojECTSBodovaZaUpis": 55
   },
   {
    "semestar": 5,
    "brojECTSBodovaZaUpis": 115
   }
  ]
 }
}