ISVU REST API v2.0 - HAL - katalog_ustrojstvenejedinice

Sadr┼żaj

Opis

Popis svih evidentiranih ustrojstvenih jedinica.

Linkovi

Primjer


{
  "_links": {
    "self":{
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/ustrojstvenejedinice"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/katalog/ustrojstvenejedinice/index.html"
    }
  },
  "_embedded": {
    "ustrojstveneJedinice": [
      {
        "sifra": 105193,
        "naziv": "Institut eksperimentalne i primijenjene fizike",
        "_links": {
          "katalog_ustrojstvenajedinica": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/ustrojstvenajedinica/105193"
          }
        }
      },
      {
        "sifra": 105710,
        "naziv": "Institut za molekularnu biotehnologiju Graz",
        "_links": {
          "katalog_ustrojstvenajedinica": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/ustrojstvenajedinica/105710"
          }
        }
      },
      {
        "sifra": 100651,
        "naziv": "Katedra za otpor i propulziju broda",
        "_links": {
          "katalog_ustrojstvenajedinica": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/ustrojstvenajedinica/100651"
          }
        }
      },
      {
        "sifra": 105275,
        "naziv": "Robert Bosch GmbH",
        "_links": {
          "katalog_ustrojstvenajedinica": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/ustrojstvenajedinica/105275"
          }
        }
      }
    ]
  }
}