ISVU REST API v2.0 - HAL - informacijskisustav_viseinstitucijski_osoba_oib

Sadržaj

Opis

Popis visokih učilišta na kojim osoba ima evidentirano zaposlenje.
Za dohvat podataka koristi se OIB osobe.

HTTP Request


GET /api/osoba/oib/{oib}

Template varijable

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/osoba/oib/45677082319"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/informacijskisustav/viseinstitucijski/osoba/oib/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "osobaZaposlenjeNaVisokimUcilistima": [
   {
    "sifra": 7,
    "naziv": "Geodetski fakultet",
    "_links":{
     "osoba_osobnipodaci":{
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/7/osoba/oznaka/JB007"
     },
     "nastavniprogram_izvodjacuakademskimgodinama":{
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/7/nastavniprogram/izvodjacuakademeskojgodini/oznaka/JB007"
     }
    }
   },
   {
    "sifra": 82,
    "naziv": "Građevinski fakultet",
    "_links":{
     "osoba_osobnipodaci":{
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/82/osoba/oznaka/JB007"
     },
     "nastavniprogram_izvodjacuakademskimgodinama":{
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/82/nastavniprogram/izvodjacuakademeskojgodini/oznaka/JB007"
     }
    }
   },
   {
    "sifra": 83,
    "naziv": "Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije",
    "_links":{
     "osoba_osobnipodaci":{
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/83/osoba/oznaka/JB007"
     },
     "nastavniprogram_izvodjacuakademskimgodinama":{
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/83/nastavniprogram/izvodjacuakademeskojgodini/oznaka/JB007"
     }
    }
   },
   {
    "sifra": 246,
    "naziv": "Tehničko veleučilište u Zagrebu",
    "_links":{
     "osoba_osobnipodaci":{
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/246/osoba/oznaka/JB007"
     },
     "nastavniprogram_izvodjacuakademskimgodinama":{
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/246/nastavniprogram/izvodjacuakademeskojgodini/oznaka/JB007"
     }
    }
   }
  ]
 }
}