ISVU REST API v2.0 - HAL - upisgodine_skolarina_student

Sadržaj

  Opis

  Detaljni podaci o školarini studenta.

  Linkovi

  Primjer

  
  {
   "_links": {
    "self": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/skolarina/student/jmbag/0967169452/sifraupisagodine/123456"
    },
    "profile": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/upisgodine/skolarina/student/index.html"
    }
   },
   "_embedded": {
    "skolarina": {
     "ukupniSaldo": 0,
     "saldoNaDanasnjiDan": 0,
     "iznosSkolarineNaVu": 7200
    },
    "student": {
     "jmbag": "0967169452",
     "ime": "Marija",
     "prezime": "Majić",
     "_links": {
      "student_student": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/0967169452"
      },
      {
      "student_student-v2": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/v2/jmbag/0967169452"
      }
     }
    },
    "transakcije": {
     "_links": {
      "post": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/skolarina/student/jmbag/0967169452/sifraupisagodine/123456/transakcija"
      }
     },
     "_embedded": {
      "transakcije": [
       {
        "sifra": 98765,
        "redniBroj": 1,
        "datumTransakcije": "03.09.2007.",
        "vrstaTransakcije": "Zaduženje",
        "iznosDugovanja": 7200,
        "knjizeno": "Ne",
        "_links": {
         "self": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/skolarina/student/jmbag/0967169452/sifraupisagodine/123456/transakcija/sifra/98765"
         }
        },
        "_embedded": {
         "storno": {
          "stornirano": "Ne"
         }
        }
       },
       {
        "sifra": 72234,
        "redniBroj": 1,
        "datumTransakcije": "04.09.2007.",
        "vrstaTransakcije": "Odobrenje",
        "iznosDugovanja": -2468.57,
        "knjizeno": "Ne",
        "komentar": "Rješenje o smanjenju škol. 5",
        "_links": {
         "self": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/skolarina/student/jmbag/0967169452/sifraupisagodine/123456/transakcija/sifra/72234"
         }
        },
        "_embedded": {
         "storno": {
          "stornirano": "Ne"
         }
        }
       },
       {
        "sifra": 81232,
        "redniBroj": 1,
        "datumTransakcije": "07.09.2007.",
        "vrstaTransakcije": "Uplata",
        "iznosPotrazivanja": 4731.43,
        "knjizeno": "Ne",
        "_links": {
         "self": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/skolarina/student/jmbag/0967169452/sifraupisagodine/123456/transakcija/sifra/81232"
         }
        },
        "_embedded": {
         "storno": {
          "stornirano": "Ne"
         },
         "nacinPlacanja": {
          "sifra": 1,
          "opis": "Blagajna gotovina",
          "_links": {
           "katalog_upisgodine_nacinplacanja": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/nacinplacanja"
           }
          }
         }
        }
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
  

  POST

  
  {
   "datumTransakcije":"21.11.2016.",
   "brojDokumenta":"1122-DK",
   "vrstaTransakcije":"Uplata",
   "nacinPlacanja":{
      "sifra":1,
      "opis":"Gotovina"
    },
   "iznosPotrazivanja":534.25,
   "knjizeno":"Ne",
   "komentar":"komentar"
  }
  
  Trenutno je moguće evidentirati samo transakciju sa oznakom vrste transakcije 'Uplata'.