ISVU REST API v2.0 - HAL - katalog_anketa_tipelementizvjestajaankete

Sadržaj

Opis

Popis tipova elemenata izvještaja ankete.

Linkovi

Standardni linkovi.

Primjer


{
	"_links":{
		"self":{
			"href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/tipelementizvjestajaankete"
		},
		"profile":{
			"href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/katalog/anketa/tipelementizvjestajaankete/index.html"
		}
	},
	"_embedded":{
		"tipoviElementaIzvjestajaAnkete":[
			{
				"sifra": 1,
				"opis": "Slobodan tekst",
				"imaPitanja": "NE"
			},
			{
				"sifra": 2,
				"opis": "Tablica učestalosti",
				"imaPitanja": "DA"
			},
			{
				"sifra": 3,
				"opis": "Opis uzorka",
				"imaPitanja": "DA"
			},
			{
				"sifra": 4,
				"opis": "Tablica statističkih vrijednosti",
				"imaPitanja": "DA"
			},
			{
				"sifra": 5,
				"opis": "Prosječna vrijednost odgovora",
				"imaPitanja": "DA"
			},
			{
				"sifra": 6,
				"opis": "Ispis komentara",
				"imaPitanja": "DA"
			}
		]
	}
}