ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniplan_izmijenjeniispitnirok_dan_1

Sadržaj

Opis

Popis ispitnih rokova izmijenjenih od jučer.

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/rok/izmijenjeni/dan/1"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniplan/izmijenjeniispitnirok/dan/1/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "izmijenjeniIspitniRokovi": [
   {
    "sifraPredmeta": 12035,
    "datumRoka": "19.01.2004.",
    "oznakaVrsteRoka": "R",
    "_links": {
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_predmeti_ispitnirokovi_ispitnirok": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/rok/predmet/12035/2004/1/19/vrstaroka/R"
     }
    }
   },
   {
    "sifraPredmeta": 12093,
    "datumRoka": "09.09.2013.",
    "oznakaVrsteRoka": "R",
    "_links": {
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_predmeti_ispitnirokovi_ispitnirok": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/rok/predmet/12093/2013/9/9/vrstaroka/R"
     }
    }
   }
  ]
 }
}