ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava

Sadržaj

Opis

Podaci o održanoj nastavi u akademskoj godini.

Linkovi

Primjer


{
 "sifra": 303,
 "redniBrojElemenentaUstrojaNastave": 1,
 "oznakaElemenentaUstrojaNastave": "S",
 "oznakaVrsteNastave": "P",
 "vrijemeOdrzavanja": "16.12.2015. 09:15",
 "trajanjeNastave": 2,
 "redniBrojTjedna": 11,
 "isplacenaSredstva": "N",
 "enastava": "N",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/303"
  },
  "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava_izvodjaci": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/303/izvodjaci"
  },
  "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava_ishodiucenja": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/303/ishodiucenja"
  },
  "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava_grupezanastavu": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/303/grupezanastavu"
  },
  "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava_studenti": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/303/studenti"
  },
  "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava_predmeti": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/303/predmeti"
  },
  "edit": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/303"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniplan/nastavniplanzaakademskugodinu/odrzananastava/index.html"
   }
  },
  "_embedded": {
   "dvorana": {
    "sifra": 168,
    "oznaka": "A101",
    "_links": {
    "nastavniplan_dvorana": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/dvorana/168"
    }
   },
   "_embedded": {
    "tipDvorana": {
     "oznaka": "P",
     "opis": "predavaonica",
     "_links": {
      "katalog_nastavniplan_tipdvorana": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/tipdvorana"
      }
     }
    }
   }
  },
  "kategorijaNastave": {
   "sifra": 1,
   "opis": "redovna nastava",
   "_links": {
    "katalog_nastavniplan_odrzananastava_kategorijanastave": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/kategorijanastave"
    }
   }
  }
 }
}

PUT ODRŽANE NASTAVE


{
"redniBrojElemenentaUstrojaNastave":1,
"oznakaElemenentaUstrojaNastave":"S",
"oznakaVrsteNastave":"L",
"vrijemeOdrzavanja":"15.10.2015. 11:30",
"trajanjeNastave":12,
"redniBrojTjedna":1,
"dvorana":{
    "sifra":172, 
	  "tipDvorana":{
	   "oznaka":"A102",
		 "opis":"predavaonica"
	  }	  
},
"opisMjesta":"Drugo mjesto",
"kategorijaNastave":{
   "sifra":1,
   "opis":"redovna nastava"
  },
"eNastava":"N",
"isplacenaSredstva":"N",
"napomena":"promijenjena napomena"
}