ISVU REST API v2.0 - HAL - zavrsetakstudija_zadatakpostudijima

Sadržaj

Opis

Popis elemenata strukture studija u kojima je evidentiran rok za završni/diplomski rad.

Linkovi

Primjer


{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/zadatakpostudijima"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/zavrsetakstudija/zadatakpostudijima/index.html"
    }
  },
  "_embedded": {
    "elementiStruktureStudija": [
      {
        "sifra": 2,
        "naziv": "Financijski management",
        "_links": {
          "nastavniprogram_ess": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/2"
          },
          "zavrsetakstudija_zadatakrokzaradzastudij": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/zadatakrokzarad/studij/2"
          }
        }
      },
      {
        "sifra": 3,
        "naziv": "Marketing management",
        "_links": {
          "nastavniprogram_ess": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/3"
          },
          "zavrsetakstudija_zadatakrokzaradzastudij": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/zadatakrokzarad/studij/3"
          }
        }
      },
      {
        "sifra": 4,
        "naziv": "Zajednički dio studija - četverogodišnji, izvanredni",
        "_links": {
          "nastavniprogram_ess": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/4"
          },
          "zavrsetakstudija_zadatakrokzaradzastudij": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/zadatakrokzarad/studij/4"
          }
        }
      }
    ]
  }
}