ISVU REST API v2.0 - HAL - katalog_osoba_statuszaposlenja

Sadr┼żaj

Opis

Popis statusa zaposlenja.

Linkovi

Standardni linkovi.

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/120/katalog/statuszaposlenja"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/katalog/osoba/statuszaposlenja/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "statusiZaposlenja": [
   {
    "oznaka": "R",
    "naziv": "Radni odnos"
   },
   {
    "oznaka": "Z",
    "naziv": "Vanjski suradnik - zaposlen u drugoj ustanovi"
   },
   {
    "oznaka": "N",
    "naziv": "Vanjski suradnik - umirovljenik/nezaposlen"
   },
   {
    "oznaka": "B",
    "naziv": "Vanjski suradnik - bez ugovora o radu"
   }
  ]
 }
}