ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzanenastave

Sadržaj

Opis

Podaci o održanim nastavama u akademskoj godini.

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "post": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/akademskagodina/2015"
  },
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/akademskagodina/2015"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniplan/nastavniplanzaakademskugodinu/odrzanenastave/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "odrzaneNastave": [
   {
    "sifra": 1,
    "redniBrojElemenentaUstrojaNastave": 1,
    "oznakaElemenentaUstrojaNastave": "S",
    "oznakaVrsteNastave": "L",
    "vrijemeOdrzavanja": "10.06.2016. 08:15",
    "trajanjeNastave": 1,
    "redniBrojTjedna": 14,
    "opisMjesta": "dvorana 1",
    "isplacenaSredstva": "D",
    "enastava": "N",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/1"
     },
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava_nastavnici": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/1/nastavnici"
     },
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava_ishodiucenja": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/1/ishodiucenja"
     },
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava_grupezanastavu": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/1/grupezanastavu"
     },
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava_studenti": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/1/studenti"
     },
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava_predmeti": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/1/predmeti"
      },
     "edit": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/1"
     }
    },
    "_embedded": {
     "kategorijaNastave": {
      "sifra": 1,
      "opis": "redovna nastava",
      "_links": {
       "katalog_nastavniplan_odrzananastava_kategorijanastave": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/kategorijanastave"
       }
      }
     }
    }
   },
   {
    "sifra": 2,
    "redniBrojElemenentaUstrojaNastave": 1,
    "oznakaElemenentaUstrojaNastave": "S",
    "oznakaVrsteNastave": "P",
    "vrijemeOdrzavanja": "13.06.2016. 10:15",
    "trajanjeNastave": 2,
    "isplacenaSredstva": "D",
    "napomena": "napomena",
    "enastava": "N",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/2"
     },
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava_nastavnici": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/2/nastavnici"
     },
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava_ishodiucenja": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/2/ishodiucenja"
     },
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava_grupezanastavu": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/2/grupezanastavu"
     },
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava_studenti": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/2/studenti"
     },
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava_predmeti": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/2/predmeti"
      },
     "edit": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/2"
     }
    },
    "_embedded": {
   	 "dvorana": {
    	  "sifra": 168,
     	"oznaka": "A101",
    		"_links": {
    		 "nastavniplan_dvorana": {
     		"href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/dvorana/168"
    	}
   	 },
     "_embedded": {
      "tipDvorana": {
     	 "oznaka": "P",
     	 "opis": "predavaonica",
     	 "_links": {
        "katalog_nastavniplan_tipdvorana": {
       	 "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/tipdvorana"
      		 }
     	  }
       }
      }
     },
     "kategorijaNastave": {
      "sifra": 1,
      "opis": "redovna nastava",
      "_links": {
       "katalog_nastavniplan_odrzananastava_kategorijanastave": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/kategorijanastave"
       }
      }
     }
    }
   },
   {
    "sifra": 7,
    "redniBrojElemenentaUstrojaNastave": 1,
    "oznakaElemenentaUstrojaNastave": "S",
    "oznakaVrsteNastave": "P",
    "vrijemeOdrzavanja": "01.09.2016. 10:00",
    "trajanjeNastave": 2,
    "isplacenaSredstva": "N",
    "enastava": "N",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/7"
     },
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava_nastavnici": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/7/nastavnici"
     },
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava_ishodiucenja": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/7/ishodiucenja"
     },
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava_grupezanastavu": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/7/grupezanastavu"
     },
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava_studenti": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/7/studenti"
     },
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava_predmeti": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/7/predmeti"
     },
     "edit": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/7"
     }
    },
    "_embedded": {
   	 "dvorana": {
    	  "sifra": 168,
     	"oznaka": "A101",
    		"_links": {
    		 "nastavniplan_dvorana": {
     		"href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/dvorana/168"
    	}
   	 },
     "_embedded": {
      "tipDvorana": {
     	 "oznaka": "P",
     	 "opis": "predavaonica",
     	 "_links": {
        "katalog_nastavniplan_tipdvorana": {
       	 "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/tipdvorana"
       }
      }
     }
    }
   }
  ]
 }
}

POST ODRŽANE NASTAVE


{
"odrzanaNastava":{
"redniBrojElemenentaUstrojaNastave":1,
"oznakaElemenentaUstrojaNastave":"S",
"oznakaVrsteNastave":"A",
"vrijemeOdrzavanja":"11.12.2015. 12:45",
"trajanjeNastave":11,
"redniBrojTjedna": 2,
"dvorana":{
    "sifra":172, 
	  "tipDvorana":{
	   "oznaka":"A102",
		 "opis":"predavaonica"
	  }	  
},
"opisMjesta":"opis mjesta",
"kategorijaNastave":{
   "sifra":3,
   "opis":"redovna nastava"
  },
"enastava":"N",
"isplacenaSredstva":"N",
"napomena":"napomena"
},
"predmet":{
 "sifraPredmeta":19674,
 "izvedba":1,
 "komponenta":1,
 "dodajEkvivalente":"N"
 }
}
Element tipDvorana nije potrebno navesti kao ni opis u kategorijaNastave. RedniBrojTjedna, kategorijaNastave i napomena nisu obavezni podaci. Napomena: dvorana ili opis mjesta moraju biti navedeni, ali ne oboje.

PUT ODRŽANE NASTAVE


{
"redniBrojElemenentaUstrojaNastave":1,
"oznakaElemenentaUstrojaNastave":"S",
"oznakaVrsteNastave":"P",
"vrijemeOdrzavanja":"15.10.2015. 11:30",
"trajanjeNastave":12,
"redniBrojTjedna":1,
"dvorana":{
    "sifra":172, 
	  "tipDvorana":{
	   "oznaka":"A102",
		 "opis":"predavaonica"
	  }	  
},
"opisMjesta":"Drugo mjesto",
"kategorijaNastave":{
   "sifra":1,
   "opis":"redovna nastava"
  },
"eNastava":"N",
"isplacenaSredstva":"N",
"napomena":"promijenjena napomena"
}