ISVU REST API v2.0 - HAL - upisgodine_skolarine_student

Sadržaj

  Opis

  Popis evidentiranih školarina studenta.

  Linkovi

  Primjer

  
  {
   "_links": {
    "self": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/skolarina/student/jmbag/0967169452"
    },
    "upisgodine_skolarina_student_rjesenjaopromjeniskolarine": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/skolarina/student/jmbag/0967169452/rjesenjaopromjeniskolarine"
    },
    "profile": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/upisgodine/skolarine/student/index.html"
    }
   },
   "_embedded": {
    "skolarine": [
     {
      "sifraUpisaGodine": 123456,
      "akademskaGodina": 2007,
      "nastavnaGodina": 1,
      "paralelniStudij": "N",
      "ukupniSaldo": 0,
      "saldoNaDanasnjiDan": 0,
      "_links": {
       "upisgodine_skolarina_student": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/skolarina/student/jmbag/0967169452/sifraupisagodine/123456"
       }
      }
     },
     {
      "sifraUpisaGodine": 123457,
      "akademskaGodina": 2008,
      "nastavnaGodina": 1,
      "paralelniStudij": "N",
      "ukupniSaldo": 0,
      "saldoNaDanasnjiDan": 0,
      "_links": {
       "upisgodine_skolarina_student": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/skolarina/student/jmbag/0967169452/sifraupisagodine/123457"
       }
      }
     },
     {
      "sifraUpisaGodine": 123458,
      "akademskaGodina": 2012,
      "nastavnaGodina": 3,
      "paralelniStudij": "N",
      "ukupniSaldo": 0,
      "saldoNaDanasnjiDan": 0,
      "_links": {
       "upisgodine_skolarina_student": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/skolarina/student/jmbag/0967169452/sifraupisagodine/123458"
       }
      }
     }
    ]
   }
  }