ISVU REST API v2.0 - HAL - upisgodine_izmijenjenistudentuakademskojgodini_dan_1

Sadržaj

Opis

Popis studenata u akademskoj godini izmijenjenih od jučer.

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/izmijenjenistudentuakademskojgodini/dan/1"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/upisgodine/izmijenjeniupisgodine/dan/1/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "izmijenjeniStudentiUAkademskojGodini": [
   {
    "jmbag": "553458528",
    "akademskaGodina": 2010,
    "_links": {
     "upisgodine_studentuakademskojgodini": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/akademskagodina/2010/student/jmbag/5534585285"
     }
    }
   },
   {
    "jmbag": "3456758528",
    "akademskaGodina": 2010,
    "_links": {
     "upisgodine_studentuakademskojgodini": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/akademskagodina/2010/student/jmbag/3456758528"
     }
    }
   }
  ]
 }
}