ISVU REST API v2.0 - HAL - upisgodine_studentuakademskojgodini

Sadržaj

  Opis

  Osobni podaci studenta vezani uz upis studenta u akademsku godinu.

  Linkovi

  Podaci

  Resurs nema drugih podataka.

  Primjer

  
  {
   "jmbag": "1234563150",
   "ime": "Marko",
   "prezime": "Perić",
   "bracnoStanje": "neoženjen/neudana",
   "_links": {
    "upisgodine_studentuakademskojgodini_kategorijastudenta": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/kategorijastudenta/akademskagodina/2009/student/jmbag/1234563150"
    },
    "self": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/akademskagodina/2009/student/jmbag/1234563150"
    },
    "profile": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/upisgodine/studentuakademskojgodini/index.html"
    }
   },
   "_embedded": {
    "prebivaliste": {
     "datumIzdavanjaPotvrdeOPrebivalistu": "11.09.2007.",
     "ulicaIBroj": "Marsovska 99",
     "_embedded": {
      "mjesto": {
       "postanskaOznaka": "1066006",
       "naziv": "Bihanić"
      },
      "drzava": {
       "oznaka": "HR",
       "naziv": "Republika Hrvatska"
      }
     }
    },
    "roditelji": [
     {
      "oznaka": "majka",
      "_embedded": {
       "zanimanje": {
        "sifra": "2",
        "opis": "znanstvenici i najviši tehnički stručnjaci (diplomirani inženjeri i ostali visoki stručnjaci)",
        "_links": {
         "katalog_upisgodine_zanimanje": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/zanimanje"
         }
        }
       },
       "polozajUZanimanju": {
        "sifra": "1",
        "opis": "Zaposlenik (osoba koja prima plaću)",
        "_links": {
         "katalog_upisgodine_polozajuzanimanju": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/polozajuzanimanju"
         }
        }
       },
       "strucnaSprema": {
        "sifra": 8,
        "kratica": "VSS",
        "naziv": "Visoka stručna sprema",
        "_links": {
         "katalog_strucnasprema": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/strucnasprema"
         }
        }
       }
      }
     },
     {
      "oznaka": "otac",
      "_embedded": {
       "zanimanje": {
        "sifra": "2",
        "opis": "znanstvenici i najviši tehnički stručnjaci (diplomirani inženjeri i ostali visoki stručnjaci)",
        "_links": {
         "katalog_upisgodine_zanimanje": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/zanimanje"
         }
        }
       },
       "polozajUZanimanju": {
        "sifra": "1",
        "opis": "Zaposlenik (osoba koja prima plaću)",
        "_links": {
         "katalog_upisgodine_polozajuzanimanju": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/polozajuzanimanju"
         }
        }
       },
       "strucnaSprema": {
        "sifra": 8,
        "kratica": "VSS",
        "naziv": "Visoka stručna sprema",
        "_links": {
         "katalog_strucnasprema": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/strucnasprema"
         }
        }
       }
      }
     }
    ],
    "zdravstvenoOsiguranje": {
     "sifra": 1,
     "opis": "po majci",
     "_links": {
      "katalog_upisgodine_zdravstvenoosiguranje": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/zdravstvenoosiguranje"
      }
     }
    },
    "uzdrzavatelj": {
     "_embedded": {
      "zanimanje": {
       "sifra": "2",
       "opis": "znanstvenici i najviši tehnički stručnjaci (diplomirani inženjeri i ostali visoki stručnjaci)",
       "_links": {
        "katalog_upisgodine_zanimanje": {
         "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/zanimanje"
        }
       }
      },
      "polozajUZanimanju": {
       "sifra": "1",
       "opis": "Zaposlenik (osoba koja prima plaću)",
       "_links": {
        "katalog_upisgodine_polozajuzanimanju": {
         "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/polozajuzanimanju"
        }
       }
      },
      "nacinUzdrzavanja": {
       "sifra": "1",
       "opis": "oba roditelja",
       "_links": {
        "katalog_upisgodine_uzdrzavatelj": {
         "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/uzdrzavatelj"
        }
       }
      }
     }
    },
    "stanovanje": {
     "_embedded": {
      "statusStanovanja": {}
     }
    },
    "razinaPravaNaPrehranu": {
     "naziv": "Student-domicilni",
     "sifraNivoPrava": 1,
     "_links": {
      "katalog_student_razinapravanaprehranu": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/razinapravanaprehranu"
      }
     }
    }
   }
  }