ISVU REST API v2.0 - HAL - katalog_upisgodine_zanimanje

Sadržaj

Opis

Popis vrsta zanimanja.

Linkovi

Standardni linkovi.

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/zanimanje"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/katalog/upisgodine/zanimanje/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "zanimanja": [
   {
    "sifra": "1",
    "opis": "članovi i čelnici zakonodavnih i upravnih tijela, te direktori"
   },
   {
    "sifra": "2",
    "opis": "znanstvenici i najviši tehnički stručnjaci (diplomirani inženjeri i ostali visoki stručnjaci)"
   },
   {
    "sifra": "3",
    "opis": "inženjeri, tehničari i srodni stručnjaci (uključuju zanimanja predradnika i poslovođa)"
   },
   {
    "sifra": "4",
    "opis": "pisarnički i šalterski službenici"
   },
   {
    "sifra": "5",
    "opis": "trgovinska i uslužna zanimanja"
   },
   {
    "sifra": "6",
    "opis": "poljoprivredni, šumski, ribarski i radnici srodnih zanimanja"
   },
   {
    "sifra": "7",
    "opis": "zanimanja pojedinačne izrade (uključuje održavanja, montažu, pojedinačnu proizvodnju i sl.)"
   },
   {
    "sifra": "8",
    "opis": "rukovatelji proizvodnim strojevima, transportnim uređajima i vozilima, te sastavljači proizvoda"
   },
   {
    "sifra": "9",
    "opis": "jednostavna zanimanja (uključujući čistače ulica, dostavljače, čistačice i sl.)"
   },
   {
    "sifra": "10",
    "opis": "vojna zanimanja"
   },
   {
    "sifra": "11",
    "opis": "umirovljenici i ostale osobe s osobnim prihodima (ne s plaćom)"
   },
   {
    "sifra": "12",
    "opis": "uzdržavane osobe (kućanice i sl.)"
   },
   {
    "sifra": "13",
    "opis": "privremeno nezaposleni"
   }
  ]
 }
}