ISVU REST API v2.0 - HAL - upisgodine_studentuakademskojgodini_kategorijastudenta

Sadržaj

  Opis

  Popis studentovih studija i kategorija studenta po studiju u akademskoj godini.

  Linkovi

  Podaci

  Resurs nema drugih podataka.

  Primjer

  
  {
   "_links": {
    "self": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/kategorijastudenta/akademskagodina/2014/student/jmbag/0666181254"
    },
    "profile": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/upisgodine/studentuakademskojgodini/kategorijastudenta/index.html"
    }
   },
   "_embedded": {
    "kategorijeStudenata": [
     {
      "_embedded": {
       "kategorije": [
        "3% najuspješnijih studenata na studiju"
       ],
       "elementStruktureStudijaOsnovno": {
        "sifra": 23,
        "naziv": "Pletenje",
        "_links": {
         "nastavniprogram_ess": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/23"
         }
        }
       }
      }
     },
     {
      "_embedded": {
       "kategorije": [
        "10% najuspješnijih studenata na studiju"
       ],
       "elementStruktureStudijaOsnovno": {
        "sifra": 25,
        "naziv": "Hrvatski jezik",
        "_links": {
         "nastavniprogram_ess": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/25"
         }
        }
       }
      }
     }
    ]
   }
  }