ISVU REST API v2.0 - HAL - student_zabranaupisagodine_studenti

Sadržaj

Opis

Popis svih studenata na visokom učilištu koji imaju evidentiranu zabranu upisa godine..

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/zabranaupisagodine"
  },
  "post": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/zabranaupisagodine"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/student/zabranaupisagodine/studenti/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "studenti": [
   {
    "student": {
     "jmbag": "0007058832",
     "ime": "Darinko",
     "prezime": "Didalić"
    },
    "zabrane": [
     {
      "vrstaZabrane": {
       "sifra": 3,
       "naziv": "Neplaćena školarina"
      }
     },
     {
      "vrstaZabrane": {
       "sifra": 2,
       "naziv": "Neobavljen obavezan liječnički pregled"
      }
     }
    ],
    "_links": {
     "student_zabranaupisagodine_student": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/zabranaupisagodine/jmbag/0007058832"
     },
     "edit": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/zabranaupisagodine/jmbag/0007058832"
     }
    }
   },
   {
    "student": {
     "jmbag": "0087865733",
     "ime": "Pero",
     "prezime": "Garić"
    },
    "zabrane": [
     {
      "vrstaZabrane": {
       "sifra": 3,
       "naziv": "Neplaćena školarina"
      }
     }
    ],
    "_links": {
     "student_zabranaupisagodine_student": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/zabranaupisagodine/jmbag/0087865733"
     },
     "edit": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/zabranaupisagodine/jmbag/0087865733"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

POST


{
  "student": {
    "jmbag": "1234567890",
    "ime": "Ime_studenta",
    "prezime": "Prezime_studenta"
  },
  "zabrane": [
    {
      "vrstaZabrane": {
        "sifra": 3,
        "naziv": "Neplaćena školarina"
      }
    },
    {
      "vrstaZabrane": {
        "sifra": 4,
        "naziv": "Nepodmirene štete u laboratorijima"
      }
    }
  ]
}