ISVU REST API v2.0 - HAL - ustanova_ogranicenja_dnevno

Sadržaj

Opis

Detaljni podaci o dnevnim ograničenjima korištenja ISVU REST API-ja za visoko učilište.

Primjer


{
 "dnevniLimitBrojaZahtjeva": 633200,
 "ukupniBrojDanasnjihZahtjeva": 313266,
 "postotakIskoristenjaDnevnogLimita": "49,47%",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/120/ustanova/ogranicenja/dnevno"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/ustanova/ogranicenja/dnevno/index.html"
  }
 }
}