ISVU REST API v2.0 - HAL - zavrsetakstudija_mentor_studenti

Sadržaj

Opis

Popis svih studenata kojima je dodijeljen mentor.

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/mentor/TK005/studenti"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/zavrsetakstudija/mentor/studenti/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "studentiSDodijeljenimMentorom": [
   {
    "jmbag": "1234527192",
    "ime": "Marko",
    "prezime": "Ćurčić",
    "paralelniStudij": "N",
    "datumRoka": "02.11.1990.",
    "_links": {
     "student_student-v2": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/v2/jmbag/1234527192"
     },
     "zavrsetakstudija_zadatak": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/zadatak/studij/5/datum/1997/10/2/student/1234527192"
     }
    },
    "_embedded": {
     "studij": {
      "sifra": 5,
      "naziv": "Automatizacija",
      "_links": {
       "nastavniprogram_ess": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/5"
       }
      }
     }
    }
   },
   {
    "jmbag": "6543213401",
    "ime": "Boris",
    "prezime": "Njavro",
    "paralelniStudij": "N",
    "datumRoka": "09.09.1999.",
    "_links": {
     "student_student-v2": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/v2/jmbag/6543213401"
     },
     "zavrsetakstudija_zadatak": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/zadatak/studij/14/datum/1997/9/1/student/6543213401"
     }
    },
    "_embedded": {
     "studij": {
      "sifra": 14,
      "naziv": "Izgradnja i pogon elektroenergetskih sistema",
      "_links": {
       "nastavniprogram_ess": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/14"
         }
       }
      }
     }
    }
   ]
  }
 }