ISVU REST API v2.0 - HAL - zavrsetakstudija_izmijenjenizavrsetakstudija_dan_7

Sadržaj

Opis

Popis studenata i paralelnih studija za koje je izmijenjen završetak studija u zadnjih 7 dana.

Linkovi

Primjer


{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/izmijenjeni/dan/7"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/zavrsetakstudija/izmijenjenizavrsetakstudija/dan/7/index.html"
    }
  },
  "_embedded": {
    "izmijenjeniZavrsetakStudija": [
      {
        "jmbag": "0035158965",
        "paralelniStudij": "N"
      }
    ]
  }
}