ISVU REST API v2.0 - HAL - katalog_strukovnopodrucje

Sadržaj

Opis

Popis strukovnih područja u ISVU.

Linkovi

Standardni linkovi.

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/struka"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/katalog/strukovnopodrucje/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "strukovnaPodrucja":[
   {
    "sifraStruka": "1",
    "naziv": "STROJARSTVO"
   },
   {
    "sifraStruka": "2",
    "naziv": "BRODOGRADNJA"
   },
   {
    "sifraStruka": "3",
    "naziv": "METALURGIJA"
   }
  ]
 }
}