ISVU REST API v2.0 - HAL - upisgodine_naknadnoevidentiranjeocjena_student

Sadržaj

Opis

Podaci o studentu kojem se naknadno evidentiraju ocjene, popis njegovih neevidentiranih i naknadno evidentiranih ispita.

Linkovi

Primjer


{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/naknadnoevidentiranjeocjena/jmbag/0123456789"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/dokumentacija/v2-hal/linkovi/upisgodine/naknadnoevidentiranjeocjena/student/index.html"
    }
  },
  "_embedded": {
    "student": {
      "jmbag": "0123456789",
      "ime": "Ivana",
      "prezime": "Horvat",
      "_links": {
        "student_student-v2": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/v2/jmbag/0123456789"
        }
      }
    },
    "neevidentiraniIspiti": [
      {
        "_links": {
          "edit": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/naknadnoevidentiranjeocjena/jmbag/0123456789/neevidentiranispit/predmet/12345"
          }
        },
        "_embedded": {
          "predmet": {
            "sifra": 12345,
            "naziv": "Predmet 1",
            "_links": {
              "nastavniprogram_predmet": {
                "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/sifra/12345"
              }
            }
          }
        }
      }
    ],
    "naknadnoEvidentiraniIspiti": [
      {
        "ocjena": "4",
        "datumIspita": "31.01.2008.",
        "datumRoka": "31.01.2008.",
        "_links": {
          "edit": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/naknadnoevidentiranjeocjena/jmbag/0123456789/naknadnoevidentiranispit/predmet/12346/datum/2008/1/31"
          }
        },
        "_embedded": {
          "ocjenjivac": {
            "oznaka": "AB042",
            "ime": "Ana",
            "prezime": "Brkić",
            "_links": {
              "osoba_osobnipodaci": {
                "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/osoba/oznaka/AB042"
              }
            }
          },
          "predmet": {
            "sifra": 12346,
            "naziv": "Predmet 2,
            "_links": {
              "nastavniprogram_predmet": {
                "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/sifra/12346"
              }
            }
          }
        }
      },
      {
        "ocjena": "4",
        "datumIspita": "06.02.2008.",
        "datumRoka": "06.02.2008.",
        "_links": {
          "edit": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/naknadnoevidentiranjeocjena/jmbag/0123456789/naknadnoevidentiranispit/predmet/12347/datum/2008/2/6"
          }
        },
        "_embedded": {
          "ocjenjivac": {
            "oznaka": "II012",
            "ime": "Ivana",
            "prezime": "Ivković",
            "_links": {
              "osoba_osobnipodaci": {
                "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/osoba/oznaka/II012"
              }
            }
          },
          "predmet": {
            "sifra": 12347,
            "naziv": "Predmet 3",
            "_links": {
              "nastavniprogram_predmet": {
                "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/sifra/12347"
              }
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
}

PUT neevidentiranog ispita

Moguće je mijenjati ocjenu, datum ispita i oznaku nastavnika koji je ocijenio ispit. Moraju se unijeti sva tri podatka i ocjena mora biti pozitivna.

{
  "ocjena": "5",
  "datumIspita": "16.01.2010.",
  "ocjenjivac": {
    "oznaka": "MB004"
  }
}

PUT naknadno evidentiranog ispita

Moguće je mijenjati ocjenu, datum ispita i oznaku nastavnika koji je ocijenio ispit. Moraju se unijeti sva tri podatka i ocjena mora biti pozitivna.

{
  "ocjena": "5",
  "datumIspita": "16.01.2010.",
  "ocjenjivac": {
    "oznaka": "MB004"
  }
}