ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniprogram_ess_grupeizbornihpredmeta_izbornipredmeti

Sadržaj

Opis

Popis izbornih predmeta u izbornoj grupi na elementu strukture studija u akademskoj godini i semestru.

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/elementstrukturestudija/sifra/4/akademskagodina/2009/semestar/2/grupaizbornihpredmeta/sifraizbornegrupe/1776/izbornipredmet"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniprogram/ess/grupeizbornihpredmeta/izbornipredmeti/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "izborniPredmeti": [
   {
    "sifra": 3345,
    "kratica": "FE II",
    "naziv": "Engleski jezik II (fakultativno)",
    "predajeSe": "DA",
    "_links": {
     "nastavniprogram_predmet": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/sifra/3345"
     },
     "nastavniprogram_predmetuakademskojgodini": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2009/sifra/3345"
     }
    }
   },
   {
    "sifra": 38709,
    "kratica": "FN II",
    "naziv": "Njemački jezik II (fakultativno)",
    "predajeSe": "DA",
    "_links": {
     "nastavniprogram_predmet": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/sifra/38709"
     },
     "nastavniprogram_predmetuakademskojgodini": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2009/sifra/38709"
     }
    }
   }
  ]
 }
}