ISVU REST API v2.0 - HAL - ispit_studentibezpravanapotpiszapredmet

Sadr┼żaj

Opis

Popis izvedbi i komponenti predmeta za koje postoje studenti bez prava na potpis u akademskoj godini i semestru.

Linkovi

Primjer


{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/ispit/zabranazapotpis/akademskagodina/2011/semestar/1/predmet/12345"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/ispit/studentibezpravanapotpiszapredmet/index.html"
    }
  },
  "_embedded": {
    "izvedbe": [
      {
        "redniBroj": 1,
        "_embedded": {
          "komponente": [
            {
              "redniBroj": 1,
              "_links": {
                "ispit_studentibezpravanapotpis": {
                  "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/ispit/zabranazapotpis/akademskagodina/2011/semestar/1/predmet/12345/izvedba/1/komponenta/1"
                }
              }
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}