ISVU REST API v2.0 - HAL - zavrsetakstudija_rjesenjeoslobdiplpostudijima

Sadržaj

Opis

Popis elemenata strukture studija u kojima je evidentirano rješenje o oslobođenju od izrade završnog/diplomskog zadatka.

Linkovi

Primjer


{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/rjesenjeoslobdiplpostudijima"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/zavrsetakstudija/rjesenjeoslobdiplpostudijima/index.html"
    }
  },
  "_embedded": {
    "elementiStruktureStudija": [
      {
        "sifra": 32,
        "naziv": "Računarstvo",
        "_links": {
          "nastavniprogram_ess": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/32"
          },
          "zavrsetakstudija_rjesenjeoslobdiplzastudij": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/rjesenjeoslobdiplzastudij/studij/32/studenti"
          }
        }
      },
      {
        "sifra": 33,
        "naziv": "Automatika",
        "_links": {
          "nastavniprogram_ess": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/33"
          },
          "zavrsetakstudija_rjesenjeoslobdiplzastudij": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/rjesenjeoslobdiplzastudij/studij/33/studenti"
          }
        }
      }
    ]
  }
}