ISVU REST API v2.0 - HAL - zavrsetakstudija

Sadržaj

Opis

Linkovi na popis resursa iz kategorije Završetak studija.

Linkovi

Primjer


{
  "_links": {
    "zavrsetakstudija_temauakademskimgodinama": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/temazaakademskegodine"
    },
    "zavrsetakstudija_zadatakpostudijima":{
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/zadatakpostudijima"
    },
    "zavrsetakstudija_rjesenjeoslobdiplpostudijima":{
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/rjesenjeoslobdiplpostudijima"
    },
    "zavrsetakstudija_zavrsetakstudijauakademskimgodinama":{
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/zavrsetakstudijazaakademskegodine"
    },
    "zavrsetakstudija_izbormentorauakademskimgodinama":{
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/izbormentorazaakademskegodine"
    },
    "zavrsetakstudija_izborpredmetauakademskimgodinama":{
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/izborpredmetazaakademskegodine"
    },
    "zavrsetakstudija_izbortemeuakademskimgodinama":{
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/izbortemezaakademskegodine"
    },
    "zavrsetakstudija_izmijenjenizavrsetakstudija":{
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/izmijenjeni/"
    },
    "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/zavrsetakstudija/index.html"
    }
  }
}