ISVU REST API v2.0 - HAL - student_studentuakademskojgodini_studenti

Sadržaj

Opis

Popis upisanih studenta u akademskoj godini.

Linkovi

Primjer


  {
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/studentuakademskojgodini/studenti/akademskagodina/2011"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/student/studentuakademskojgodini/studenti/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "studenti": [
   {
    "jmbag": "0012345620",
    "ime": "Tonči",
    "prezime": "Fuljić",
    "_links": {
     "student_student": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/0012345620"
     },
     "student_student-v2": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/v2/jmbag/0012345620"
     }
    }
   },
   {
    "jmbag": "0012345637",
    "ime": "Antimon",
    "prezime": "Zupanić",
    "_links": {
     "student_student": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/0012345637"
     },
     "student_student-v2": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/v2/jmbag/0012345637"
     }
    }
   }
  ]
 }
}