ISVU REST API v2.0 - HAL - ispit_prijave

Sadržaj

Opis

Popis prijavljenih studenata na ispitnom roku.

Linkovi

Primjer


{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/ispit/prijava/predmet/11111/datum/2010/6/30/vrstaroka/R"
    },
    "post": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/ispit/prijava/predmet/11111/datum/2010/6/30/vrstaroka/R"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/ispit/prijave/index.html"
    }
  },
  "_embedded": {
    "prijave": [
      {
        "redniBrojIzlaska": 1,
        "_links": {
          "ispit_prijava": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/ispit/prijava/predmet/11111/datum/2010/6/30/student/jmbag/0012345678"
          }
        },
        "_embedded": {
          "student": {
            "jmbag": "0012345678",
            "ime": "Ivan",
            "prezime": "Ivanić",
            "_links": {
              "student_student": {
                "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/0012345678"
              },
              {
              "student_student-v2": {
                "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/v2/jmbag/0012345678"
              }
            }
          }
        }
      },
      {
        "redniBrojIzlaska": 1,
        "_links": {
          "ispit_prijava": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/ispit/prijava/predmet/11111/datum/2010/6/30/student/jmbag/0012345679"
          }
        },
        "_embedded": {
          "student": {
            "jmbag": "0012345679",
            "ime": "Ana",
            "prezime": "Anić",
            "_links": {
              "student_student": {
                "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/0012345679"
              },
              {
              "student_student-v2": {
                "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/v2/jmbag/0012345679"
              }
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
}

POST


{
  "jmbag": "0012345678"
}