ISVU REST API v2.0 - HAL - katalog_osoba_strucninaziv

Sadržaj

Opis

Popis stručnih naziva.

Linkovi

Standardni linkovi.

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/strucninaziv"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/katalog/osoba/strucninaziv/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "strucniNazivi": [
   {
    "sifra": 17,
    "_embedded": {
     "oznake": [
      {
       "oznakaJezika": "hr",
       "kratica": "ak.gl.viol",
       "_embedded": {
        "naziviZaSpol": [
         {
          "oznakaSpol": "M",
          "naziv": "akademski glazbenik violist"
         },
         {
          "oznakaSpol": "Z",
          "naziv": "akademski glazbenik violist"
         }
        ]
       }
      }
     ]
    }
   },
   {
    "sifra": 18,
    "_embedded": {
     "oznake": [
      {
       "oznakaJezika": "hr",
       "kratica": "ak.gl.vln.",
       "_embedded": {
        "naziviZaSpol": [
         {
          "oznakaSpol": "M",
          "naziv": "akademski glazbenik violinist"
         },
         {
          "oznakaSpol": "Z",
          "naziv": "akademski glazbenik violinist"
         }
        ]
       }
      }
     ]
    }
   },
   {
    "sifra": 19,
    "_embedded": {
     "oznake": [
      {
       "oznakaJezika": "hr",
       "kratica": "ak.gl.vlč.",
       "_embedded": {
        "naziviZaSpol": [
         {
          "oznakaSpol": "M",
          "naziv": "akademski glazbenik violončelist"
         },
         {
          "oznakaSpol": "Z",
          "naziv": "akademski glazbenik violončelist"
          }
        ]
       }
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}