ISVU REST API v2.0 - HAL - zavrsetakstudija_izbortemestudijuakademskojgodini

Sadr┼żaj

Opis

Popis elemenata strukture studija za koje je evidentiran izbor teme u akademskoj godini.

Linkovi

Primjer


{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/izborteme/akademskagodina/2011/studiji"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/zavrsetakstudija/izbortemestudijuakademskojgodini/index.html"
    }
  },
  "_embedded": {
    "elementiStruktureStudija": [
      {
        "sifra": 37,
        "naziv": "Radiokomunikacije",
        "_links": {
          "nastavniprogram_ess": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/37"
          },
          "zavrsetakstudija_izbortemeuakademskojgodinizastudij": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/izborteme/akademskagodina/2011/studij/37/studenti"
          }
        }
      },
      {
        "sifra": 42,
        "naziv": "Telekomunikacije i informatika",
        "_links": {
          "nastavniprogram_ess": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/42"
          },
          "zavrsetakstudija_izbortemeuakademskojgodinizastudij": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/izborteme/akademskagodina/2011/studij/42/studenti"
          }
        }
      }
    ]
  }
}