ISVU REST API v2.0 - HAL - katalog_osoba_akademskistupanj

Sadr┼żaj

Opis

Popis akademskih stupnjeva.

Linkovi

Standardni linkovi.

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/120/katalog/akademskistupanj"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/katalog/osoba/akademskistupanj/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "akademskiStupnjevi": [
   {
    "sifra": 1,
    "kratica": "mr. sc.",
    "naziv": "magistar znanosti"
   },
   {
    "sifra": 2,
    "kratica": "dr. sc.",
    "naziv": "doktor znanosti"
   },
   {
    "sifra": 3,
    "kratica": "mr. art.",
    "naziv": "magistar umjetnosti"
   },
   {
    "sifra": 4,
    "kratica": "dr. art.",
    "naziv": "doktor umjetnosti"
   }
  ]
 }
}