ISVU REST API v2.0 - HAL - upisgodine_student_prekidi

Sadr┼żaj

Opis

Popis studentovih prekida studija.

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/prekidstudija/student/jmbag/0045673919"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/upisgodine/student/prekidi/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "prekidiStudija": [
   {
    "paralelniStudij": "1",
    "_embedded": {
     "akademskeGodine": [
      {
       "akademskaGodina": 2009,
       "_links": {
        "upisgodine_student_prekidi_prekid": {
         "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/prekidstudija/student/0045673919/paralelnistudij/1/akademskagodina/2009"
        }
       }
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}