ISVU REST API v2.0 - HAL - upisgodine_student_upisgodine_predmet

Sadržaj

  Opis

  Detaljni prikaz upisanog predmeta

  Linkovi

  Podaci

  Resurs nema drugih podataka.

  Promjene

  Primjer

  
  {
   "sifra": 28783,
   "naziv": "Ergonomija",
   "polazeSe": "DA",
   "oslobodjenPolaganja": "NE",
   "zaPraviloPrijenosa": "DA",
   "ulaziUStjecanjeKvalifikacije": "DA",
   "_links": {
    "self": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/student/sifraupisnoglista/23198/upisaniess/1234/predmet/28783/izvedba/1/komponenta/1/semestar/6"
    },
    "ispit_prijavezastudentazapredmet": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/9/ispit/prijava/student/0009876543/predmet/28783"
    },  
    "edit": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/student/sifraupisnoglista/23198/upisaniess/1234/predmet/28783/izvedba/1/komponenta/1/semestar/6"
    },
    "profile": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/upisgodine/student/upisgodine/predmet/index.html"
    }
   },
   "_embedded": {
    "izvedba": {
     "redniBroj": 1,
     "_embedded": {
      "komponente": [
       {
        "redniBroj": 1
       }
      ]
     }
    },
    "nacinUpisaPredmeta": {
     "sifra": 1,
     "opis": "Prvi put",
     "_links": {
      "katalog_upisgodine_nacinupisapredmeta": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/nacinupisapredmeta"
      }
     }
    },
    "nacinEvidencijePredmeta": {
     "oznaka": "S",
     "opis": "Studomat",
     "_links": {
      "katalog_upisgodine_nacinevidencijepredmeta": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/nacinevidencijepredmeta"
      }
     }
    },
    "statusUpisanogPredmeta": {
     "sifra": 5,
     "opis": "obavljen (položen)",
     "_links": {
      "katalog_upisgodine_statusupisanogpredmeta": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/statusupisanogpredmeta"
      }
     }
    },
    "ustrojstvenaJedinicaKojaIzvodiPredmet": {
     "sifra": 123,
     "naziv": "Fakultet",
     "_links": {
      "self": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/ustanova/organizacijskajedinica/123"
      }
     }
    },
    "semestar": {
     "redniBroj": 6
    },
    "izbornaGrupa": {
     "sifra": 142,
     "naziv": "Izborni predmeti - Vojna postrojenja",
     "_links": {
      "upisgodine_student_upisgodine_predmet_izbornagrupa": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/student/sifraupisnoglista/23198/upisaniess/1234/predmet/28783/izvedba/1/komponenta/1/semestar/6/izbornagrupa"
      }
     }
    }
   }
  }
  

  PUT

  
    {
      "sifra": 123123,
      "naziv": "Engleski jezik",
      "izvedba": {
        "redniBroj": 1,
        "komponenta": [
          {
            "redniBroj": 2,
            "ects": null,
            "opterecenje": null
          }
        ]
      },
      "polazeSe": "DA",
      "nacinUpisaPredmeta": {
        "sifra": 1,
        "opis": "Prvi put"
      },
      "semestar": {
        "redniBroj": 2
      },
      "statusUpisanogPredmeta": {
        "sifra": 2,
        "opis": "odslušana komponenta"
      },
      "oslobodjenPolaganja": "NE",
      "izbornaGrupa": {
        "sifra": 123111,
        "naziv": "Strani jezik za studij LK"
      },
      "nacinEvidencijePredmeta": {
        "oznaka": "K",
        "opis": "Klasično"
      },
      "zaPraviloPrijenosa": "DA",
      "ulaziUStjecanjeKvalifikacije": "DA",
      "ustrojstvenaJedinicaKojaIzvodiPredmet": {
        "sifra": 123,
        "naziv": "Naziv ustanove"
      }
    }