Skoči na glavni sadržaj

Pravni fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Popis nastavnika i suradnika

Ime i prezime prezime Zvanje
Prof. dr. sc. Dubravka Akšamović Akšamović redoviti profesor
Prof. dr. sc. Boris Bakota Bakota redoviti profesor
Anita Barišić Barišić naslovni asistent
Prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić Barković Bojanić redoviti profesor
Doc. dr. sc. Anita Begić Begić docent
Prof. dr. sc. Vlado Belaj Belaj redoviti profesor u trajnom zvanju
Izv. prof. dr. sc. Josip Berdica Berdica izvanredni profesor
Prof. dr. sc. Anita Blagojević Blagojević redoviti profesor
Doc. dr. sc. Josip Bošnjaković Bošnjaković docent
Prof. Miroslav Brkić Brkić redoviti profesor
Doc. dr. sc. Zlatko Brkić Brkić docent
Dinka Caha Caha asistent
Izv. prof. dr. sc. Joan Marie Carlson Carlson izvanredni profesor
Izv. prof. dr. sc. Biljana Činčurak Erceg Činčurak Erceg izvanredni profesor
Izv. prof. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković Dodig Ćurković izvanredni profesor
Izv. prof. dr. sc. Dunja Duić Duić izvanredni profesor
Doc. dr. sc. Jelena Dujmović Bocka Dujmović Bocka docent
Doc. dr. sc. Ana Đanić Čeko Đanić Čeko docent
Prof. dr. sc. Martina Ferić Ferić redoviti profesor
Prof. dr. sc. Miro Gardaš Gardaš redoviti profesor
Doc. dr. sc. Vera Grebenc Grebenc docent
Doc. dr. sc. Ljerka Hajncl Hajncl docent
Izv. prof. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić Herceg Pakšić izvanredni profesor
Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Jelinić Jelinić izvanredni profesor
Izv. prof. dr. sc. Emina Jerković Jerković izvanredni profesor
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović Karlović izvanredni profesor
Doc. dr. sc. Jelena Kasap Kasap docent
Izv. prof. dr. sc. Hea Won Kim Kim izvanredni profesor
Izv. prof. dr. sc. Dubravka Klasiček Klasiček izvanredni profesor
Prof. dr. sc. Mladen Knežević Knežević redoviti profesor
Izv. prof. dr. sc. Katarina Knol Radoja Knol Radoja izvanredni profesor
Izv. prof. dr. sc. Ljubica Kordić Kordić izvanredni profesor
Izv. prof. dr. sc. Valentina Kranželić Kranželić izvanredni profesor
Doc. Ilija Krišto Krišto docent
Izv. prof. dr. sc. Ana Kurtović Kurtović izvanredni profesor
Doc. dr. sc. Eric Kyere Kyere docent
Izv. prof. dr. sc. Višnja Lachner Lachner izvanredni profesor
Izv. prof. dr. sc. Carmen Luca Sugawara Luca Sugawara izvanredni profesor
Izv. prof. dr. sc. Nataša Lucić Lucić izvanredni profesor
Prof. dr. sc. Mira Lulić Lulić redoviti profesor u trajnom zvanju
Prof. dr. sc. Boris Ljubanović Ljubanović redoviti profesor u trajnom zvanju
Izv. prof. Jana Mali Mali izvanredni profesor
Prof. dr. sc. Mladen Marcikić Marcikić redoviti profesor
Izv. prof. dr. sc. Katarina Marošević Marošević izvanredni profesor
Izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić Mihić izvanredni profesor
Izv. prof. dr. sc. Martina Mikrut Nađsombat Mikrut Nađsombat izvanredni profesor
Izv. prof. dr. sc. Marin Mrčela Mrčela naslovni izvanredni profesor
Doc. dr. sc. Davor Muhvić Muhvić docent
Prof. dr. sc. Nihada Mujić Mehičić Mujić Mehičić redoviti profesor u trajnom zvanju
Tomislav Nedić Nedić asistent - predavač
Doc. dr. sc. Miranda Novak Novak docent
Izv. prof. dr. sc. Ante Novokmet Novokmet izvanredni profesor
Prof. dr. sc. Rajko Odobaša Odobaša redoviti profesor
Doc. dr. sc. Mato Palić Palić docent
Doc. dr. sc. Dubravka Papa Papa docent
Pred. Ivica Pavić Pavić predavač
Prof. dr. sc. Renata Perić Perić redoviti profesor u trajnom zvanju
Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević Petrašević izvanredni profesor
Doc. dr. sc. Anton Petričević Petričević docent
Izv. prof. dr. sc. Davorin Pichler Pichler izvanredni profesor
Izv. prof. dr. sc. Paula Poretti Poretti izvanredni profesor
Pred. Toni Pranić Pranić predavač
Prof. dr. sc. Vjekoslav Puljko Puljko redoviti profesor
Prof. dr. sc. Branka Rešetar Rešetar redoviti profesor
V. pred. Željko Rišner Rišner viši predavač
Prof. dr. sc. Ivo Rozić Rozić redoviti profesor
Doc. dr. sc. Silvija Ručević Ručević docent
Dr. sc. Marko Sukačić Sukačić povjera predavanja
Doc. dr. sc. Lidija Šimunović Šimunović docent
Izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek Šincek izvanredni profesor
V. pred. mr. sc. Vesna Širić Širić viši predavač
Izv. prof. dr. sc. Helga Špadina Špadina izvanredni profesor
Doc. dr. sc. Zvonimir Tomičić Tomičić docent
Doc. dr. art. Ria Trdin Trdin docent
Izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak Tucak izvanredni profesor
Izv. prof. dr. sc. Mojca Urek Urek izvanredni profesor
Prof. dr. sc. Aleksandra Vasilj Vasilj redoviti profesor
Izv. prof. dr. sc. Jelena Verner Verner izvanredni profesor
Prof. dr. sc. Mario Vinković Vinković redoviti profesor
V. pred. Zoran Vladović Vladović viši predavač
Izv. prof. dr. sc. Igor Vuletić Vuletić izvanredni profesor
Prof. dr. sc. Darja Zaviršek Zaviršek redoviti profesor
Doc. dr. sc. Predrag Zima Zima docent
Izv. prof. dr. sc. Nikol Žiha Žiha izvanredni profesor
Doc. dr. sc. Tihomir Žiljak Žiljak docent
Prof. dr. sc. Mirela Župan Župan redoviti profesor

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta