Skoči na glavni sadržaj

Popis visokih učilišta po abecednom redu

Naziv visokog učilišta Nadređena ustanova Sjedište
Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Akademija dramske umjetnosti Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Akademija likovnih umjetnosti Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilište u Rijeci Rijeka
Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Osijek
Arhitektonski fakultet Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci Rijeka
Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Ekonomski fakultet u Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Osijek
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Osijek
Fakultet dentalne medicine Sveučilište u Rijeci Rijeka
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Osijek
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Splitu Split
Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilište u Splitu Split
Fakultet hrvatskih studija Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Fakultet organizacije i informatike Sveučilište u Zagrebu Varaždin
Fakultet političkih znanosti Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Fakultet prometnih znanosti Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Osijek
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji Sveučilište u Rijeci Opatija
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Osijek
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci Sveučilište u Rijeci Rijeka
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Filozofski fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Osijek
Filozofski fakultet Sveučilište u Rijeci Rijeka
Filozofski fakultet Sveučilište u Splitu Split
Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Geodetski fakultet Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Geotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu Varaždin
Građevinski fakultet Sveučilište u Rijeci Rijeka
Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Osijek
Grafički fakultet Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Hrvatsko katoličko sveučilište Zagreb
Istarsko veleučilište - Universita Istriana di scienze applicate Pula
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilište u Splitu Split
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Đakovo
Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilište u Splitu Split
Kineziološki fakultet Sveučilište u Splitu Split
Kineziološki fakultet Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Kineziološki fakultet Osijek Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Osijek
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci Rijeka
Medicinski fakultet Sveučilište u Splitu Split
Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Medicinski fakultet Osijek Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Osijek
Međimursko veleučilište u Čakovcu Čakovec
Metalurški fakultet Sveučilište u Zagrebu Sisak
Muzička akademija Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Odjel za biologiju Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Osijek
Odjel za biotehnologiju Sveučilište u Rijeci Rijeka
Odjel za fiziku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Osijek
Odjel za fiziku Sveučilište u Rijeci Rijeka
Odjel za informatiku Sveučilište u Rijeci Rijeka
Odjel za kemiju Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Osijek
Odjel za matematiku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Osijek
Odjel za matematiku Sveučilište u Rijeci Rijeka
Pomorski fakultet Sveučilište u Rijeci Rijeka
Pomorski fakultet Sveučilište u Splitu Split
Poslovno veleučilište Zagreb Zagreb
Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci Rijeka
Pravni fakultet Sveučilište u Splitu Split
Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Pravni fakultet Osijek Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Osijek
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Osijek
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Splitu Split
Prirodoslovno-matematički fakultet-matematički odsjek Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Prirodoslovno-matematički fakultet-prirodoslovni odsjeci Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Stomatološki fakultet Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Slavonski Brod
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilište u Splitu Split
Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilište u Splitu Split
Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilište u Splitu Split
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilište u Splitu Split
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Pula
Sveučilište Sjever Koprivnica
Sveučilište u Dubrovniku Dubrovnik
Sveučilište u Rijeci Rijeka
Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet Sveučilište u Rijeci Rijeka
Sveučilište u Slavonskom Brodu Slavonski Brod
Sveučilište u Splitu Split
Sveučilište u Zadru Zadar
Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci Rijeka
Tehničko veleučilište u Zagrebu Zagreb
Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Teološki fakultet "Matija Vlačić Ilirik" s pravom javnosti Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Učiteljski fakultet Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Umjetnička akademija Sveučilište u Splitu Split
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru Vukovar
Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu Knin
Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina Krapina
Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću Gospić
Veleučilište u Bjelovaru Bjelovar
Veleučilište u Karlovcu Karlovac
Veleučilište u Požegi Požega
Veleučilište u Rijeci Rijeka
Veleučilište u Slavonskom Brodu Slavonski Brod
Veleučilište u Šibeniku Šibenik
Veleučilište u Virovitici Virovitica
Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Visoka policijska škola u Zagrebu Zagreb
Visoka poslovna škola PAR Rijeka
Visoka škola Ivanić-Grad Ivanić-Grad
Visoka škola za informacijske tehnologije Zagreb
Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment Split
Visoka škola za menadžment i dizajn "ASPIRA" Split
Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti Zagreb
Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku, s pravom javnosti Osijek
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Križevci
Vojni studiji Sveučilište u Zagrebu Zagreb
Zagrebačka škola ekonomije i managementa Zagreb
Zdravstveno veleučilište Zagreb