Skoči na glavni sadržaj

Visoka učilišta (VU)

Modul Visoka učilišta omogućuje pregled sljedećih kategorija podataka visokih učilišta u ISVU:
  • osnovni podaci o visokom učilištu
  • akademski kalendar
  • popis nastavnika i suradnika
  • popis studijskih programa s detaljima o programu
  • detalji pojedinih predmeta
  • organizacijska struktura
Podaci prikazani u aplikaciji ovise o parametrima pregleda podataka koje postavlja pojedino visoko učilište.