Skoči na glavni sadržaj

ODABIR VRSTE VISOKOG UČILIŠTA

Redni broj Naziv visokog učilišta Vrsta visokog učilišta Sjedište
1. Istarsko veleučilište - Universita Istriana di scienze applicate Veleučilište Pula
2. Međimursko veleučilište u Čakovcu Veleučilište Čakovec
3. Poslovno veleučilište Zagreb Veleučilište Zagreb
4. Tehničko veleučilište u Zagrebu Veleučilište Zagreb
5. Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru Veleučilište Vukovar
6. Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu Veleučilište Knin
7. Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina Veleučilište Krapina
8. Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću Veleučilište Gospić
9. Veleučilište u Bjelovaru Veleučilište Bjelovar
10. Veleučilište u Karlovcu Veleučilište Karlovac
11. Veleučilište u Požegi Veleučilište Požega
12. Veleučilište u Rijeci Veleučilište Rijeka
13. Veleučilište u Šibeniku Veleučilište Šibenik
14. Veleučilište u Virovitici Veleučilište Virovitica
15. Veleučilište Velika Gorica Veleučilište Velika Gorica
16. Zdravstveno veleučilište Veleučilište Zagreb