Skoči na glavni sadržaj

Pravni fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Organizacijska struktura

 • Katedra ekonomskih znanosti

 • Katedra građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti

 • Katedra kaznenopravnih znanosti

 • Katedra međunarodnopravnih i pravnoteorijskih znanosti i metodologije

 • Katedra pravne povijesti i rimskog prava

 • Katedra radnopravnih i socijalnih znanosti i socijalnog rada

 • Katedra stranih jezika i sociologije

 • Katedra trgovačkog, financijskog, pomorskog i općeprometnog prava

 • Katedra upravnog prava i znanosti

 • Katedra ustavnog i europskog prava

 • Knjižnica

 • Tajništvo fakulteta

 • Ured dekana i prodekana

 • Ured za informatiku i računalnu mrežu

 • Ured za poslove pisarnice i arhive

 • Ured za poslovne odnose i nabavu

 • Ured za pravne i opće poslove

 • Ured za projekte i međunarodnu suradnju

 • Ured za računovodstveno-financijske poslove

 • Ured za studente i studije

 • Ured za tehničke poslove i poslove održavanja

 • Ured za unapređenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja