Skoči na glavni sadržaj

Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Popis nastavnika i suradnika

Ime i prezime prezime Zvanje
Adrijana Agatić, mag. lim Agatić asistent
Dea Aksentijević, mag. oec. Aksentijević asistent
doc. dr. sc. Saša Aksentijević Aksentijević naslovni docent
mr. sc. Nataša Antonini Petrović Antonini Petrović stručni suradnik
mr. sc. Ivoslav Ban, pred. Ban predavač
prof. dr. sc. Hrvoje Baričević Baričević redoviti profesor u trajnom zvanju
dr. sc. Robert Baždarić Baždarić naslovni asistent
izv. prof. dr. sc. Dean Bernečić Bernečić izvanredni profesor
doc. dr. sc. Miroslav Bistrović Bistrović docent
Antonio Blažina, mag. ing. naut. Blažina asistent
doc. dr. sc. Irena Bogunović Bogunović docent
izv. prof. dr. sc. Jasminka Bonato Bonato izvanredni profesor
doc. dr. sc. Mirjana Borucinsky Borucinsky docent
izv. prof. dr. sc. David Brčić Brčić izvanredni profesor
doc. dr. sc. Marino Brčić Brčić docent
Nenad Bugarin, dipl. ing. pp. Bugarin asistent
Gordana Bugarinović, mag.oec. Bugarinović asistent
doc. Juraj Bukša Bukša docent
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Cuculić Cuculić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Dragan Čišić Čišić redoviti profesor
Marin Čohar Čohar asistent
izv. prof. dr. sc. Jasmin Ćelić Ćelić izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Borna Debelić Debelić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Roko Dejhalla Dejhalla redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Biserka Draščić Ban Draščić Ban izvanredni profesor
Josip Dujmović, dipl. ing. pp. Dujmović asistent
izv. prof. dr. sc. Vlado Frančić Frančić izvanredni profesor
mr. sc. Željko Glavan, v. pred. Glavan viši predavač
doc. dr. sc. Darko Glažar Glažar docent
Darko Glujić, mag. ing. nav. mech. Glujić asistent
Ana Grbčić, mag. ing. traff. Grbčić asistent
izv. prof. dr. sc. Neven Grubišić Grubišić izvanredni profesor
doc. dr. sc. Marko Gulić Gulić docent
prof. dr. sc. Mirano Hess Hess redoviti profesor
prof. dr. sc. Svjetlana Hess Hess redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Bojan Hlača Hlača redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić Iljkić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Renato Ivče Ivče redoviti profesor
doc. Tatjana Ivošević, prof. Ivošević docent
dr. sc. Mladen Jardas Jardas poslijedoktorand
dr. sc. Jasmina Jelčić Čolakovac Jelčić Čolakovac poslijedoktorand
Ivan Jokić Jokić asistent
Dražen Jović, dipl. ing. pp. Jović asistent
prof. dr. sc. Alen Jugović Jugović redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Irena Jurdana Jurdana izvanredni profesor
doc. dr. sc. Jakov Karmelić Karmelić naslovni docent
Jana Kegalj, prof. eng. Kegalj asistent
prof. dr. sc. Ines Kolanović Kolanović redoviti profesor
prof. dr. sc. Pavao Komadina Komadina redoviti profesor
prof. dr. sc. Serđo Kos Kos redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Božidar Kovačić Kovačić docent
izv. prof. dr. sc. Mirjana Kovačić Kovačić izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Predrag Kralj Kralj izvanredni profesor
Tomislav Krljan, mag. ing. traff. Krljan asistent
doc. dr. sc. Ljudevit Krpan Krpan docent
Romana Kuharić, mag. educ. philol. angl. et mag. educ. hist. Kuharić asistent
Davor Lenac, dipl. ing. pp., pred. Lenac predavač
Rebeka Lerga Lerga asistent
dr. sc. Nikola Lopac Lopac asistent
prof. dr. sc. Axel Luttenberger Luttenberger redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Livia Maglić Maglić docent
izv. prof. dr. sc. Lovro Maglić Maglić izvanredni profesor
Emil Marinov Marinov asistent
prof. dr. sc. Dragan Martinović Martinović redoviti profesor
dr. sc. Vlado Mezak Mezak povjera predavanja
mr. sc. Rikard Miculinić, pred. Miculinić predavač
prof. dr. sc. Đani Mohović Mohović redoviti profesor
prof. dr. sc. Robert Mohović Mohović redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Zoran Mrak Mrak docent
dr. sc. Gorana Mudronja Mudronja poslijedoktorand
dr. sc. Renato Oblak Oblak povjera predavanja
doc. dr. sc. Dario Ogrizović Ogrizović docent
dr. sc. Ivan Panić Panić asistent
dr. sc. Vladimir Pelić Pelić poslijedoktorand
dr. sc. Mile Perić Perić asistent
izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić Perić Hadžić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Tibor Poganj Poganj redoviti profesor
prof. dr. sc. Tanja Poletan Jugović Poletan Jugović redoviti profesor u trajnom zvanju
Barbara Pongračić Pongračić asistent
dr. sc. Rene Prenc Prenc povjera predavanja
izv. prof. dr. sc. Radoslav Radonja Radonja izvanredni profesor
Albin Redžić, mag. cin., v. pred. Redžić viši predavač
Maja Redžić, mag. cin., v. pred. Redžić viši predavač
prof. dr. sc. Igor Rudan Rudan redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Biserka Rukavina Rukavina izvanredni profesor
doc. Donald Schiozzi, mag. ing. naut. Schiozzi naslovni docent
dr. sc. Željko Sesar, v. pred. Sesar viši predavač
Marko Strabić, mag. ing. naut. Strabić asistent
prof. dr. sc. Boris Sviličić Sviličić redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Đani Šabalja Šabalja docent
Davor Šakan, dipl. ing. pp. Šakan asistent
prof. dr. sc. Ivica Šegulja Šegulja redoviti profesor u trajnom zvanju
Antonio Škrobonja, mag. ing. el. Škrobonja asistent
Valentina Šutalo Šamanić, mag. ing. logist. Šutalo Šamanić asistent
izv. prof. dr. sc. Edvard Tijan Tijan izvanredni profesor
prof. dr. sc. Nikola Tomac Tomac redoviti profesor
prof. dr. sc. Vinko Tomas Tomas redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić Tomić izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Sandra Tominac Coslovich Tominac Coslovich izvanredni profesor
Ivan Tudor, mag. educ. math. et inf., pred. Tudor predavač
prof. dr. sc. Mato Tudor Tudor redoviti profesor
dr. sc. Marko Valčić Valčić povjera predavanja
doc. dr. sc. Sanjin Valčić Valčić docent
izv. prof. dr. sc. Siniša Vilke Vilke izvanredni profesor
doc. dr. sc. Igor Vio Vio docent
dr. sc. Goran Vizentin Vizentin asistent
Aleksandar Vorkapić Vorkapić asistent
prof. dr. sc. Dubravko Vučetić Vučetić redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Goran Vukelić Vukelić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Damir Zec Zec redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Dražen Žgaljić Žgaljić docent
izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević Žunić Kovačević izvanredni profesor
Martina Žuškin, mag. educ. math. et inf., pred. Žuškin predavač
izv. prof. dr. sc. Srđan Žuškin Žuškin izvanredni profesor

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta