Skoči na glavni sadržaj

Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Organizacijska struktura

 • Zavod za elektrotehniku, automatiku i informatiku

 • Zavod za brodsko strojarstvo i energetiku

 • Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu

 • Zavod za nautičke znanosti

 • Zavod za tehnologiju i organizaciju prometa

 • Katedra za društvene znanosti

 • Katedra za prirodne znanosti

 • Katedra za strane jezike

 • Informatički centar

 • Knjižnica

 • Računovodstvo

 • Služba kadrovskih i općih poslova

 • Studentski ured

 • Centar za izobrazbu pomoraca

 • Centar za sigurnost plovidbe