Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Terenski rad

Kratica:
OT149
Opterećenje:
30(T)
Nositelji:

Prof. dr. sc. Diana Car-Pušić

Izvođači:

Prof. dr. sc. Diana Car-Pušić (T)

Dr. sc. Ksenija Tijanić Štrok (T)

Opis predmeta:
Upoznavanje s praktičnom primjenom organizacijskih i tehnoloških znanja kroz rješavanje konkretnih zadataka na gradilištu. Primjena znanja i vještina na rješavanje konkretnih zadataka na gradilištu. Terenski rad na odabranom gradilištu objekta visokogradnje ili niskogradnje uz vođenje građevinskog dnevnika i rješavanje organizacijsko-tehnološkog programskog zadatka
Jezici izvođenja nastave:

Hrvatski

Obavezna literatura:

1. prema potrebi ovisno o programskom zadatku

Preporučena literatura:

2. Bučar, G.: Tesarski, armirački i betonski radovi na gradilištu, Građevinski fakultet J.J. Strossmayera, Osijek, 1997.

3. Trbojević, B.: Organizacija građevinskih radova, Naučna knjiga, Beograd, 1992.

4. Lončarić, R.: Organizacija izvedbe graditeljskih projekata, HDGI, Zagreb, 1995.

Ishodi učenja:

1. Riješiti postupcima/metodama iz organizacije, tehnologije i ekonomike građenja zadatke/probleme pripreme građenja i građenja

2. Primijeniti stečena znanja iz drugih stručnih kolegija na rješavanje konkretnih problema na gradilištu

3. Riješiti organizacijsko-tehnološki zadatak za konkretno gradilište

4. Pismeno prezentirati i usmeno obrazložiti odabrano organizacijsko-tehnološko rješenje

5. Voditi građevinski dnevnik

Legenda

  • T - Terenske vježbe