Skoči na glavni sadržaj

Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Popis nastavnika i suradnika

Ime i prezime prezime Zvanje
Doc. dr. sc. Denis Ambruš Ambruš docent
Prof. dr. sc. Željko Arbanas Arbanas redoviti profesor
Ivana Ban Ban asistent
Dr. sc. Sara Ban Ban poslijedoktorand
Doc. dr. sc. Natalija Bede Odorčić Bede Odorčić docent
Prof. dr. sc. Čedomir Benac Benac professor emeritus
Bojan Bilić, pred. Bilić predavač
Marta Marija Bilić Bilić asistent
Prof. dr. sc. Adriana Bjelanović Bjelanović redoviti profesor
Antonio Bogdan Bogdan naslovni asistent
Izv. prof. dr. sc. Željko Boneta Boneta izvanredni profesor
Izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić Bulić izvanredni profesor
Nebojša Buljan, pred. Buljan predavač
Adam Butigan, pred. Butigan predavač
Prof. dr. sc. Diana Car-Pušić Car-Pušić redoviti profesor u trajnom zvanju
Doc. dr. sc. Bojan Crnković Crnković docent
Dr. sc. Marijana Cuculić, v. pred. Cuculić viši predavač
Doc. dr. sc. Nina Čeh Čeh docent
Saša Čohar Mančić, v. pred. Čohar Mančić viši predavač
Prof. dr. sc. Aleksandra Deluka - Tibljaš Deluka - Tibljaš redoviti profesor u trajnom zvanju
Izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević Dugonjić Jovančević izvanredni profesor
Marko Franković, v. pred. Franković viši predavač
Igor Golčić Golčić naslovni asistent
Prof. dr. sc. Davor Grandić Grandić redoviti profesor
Marin Grbac Grbac asistent - predavač
Doc. dr. sc. Sara Grbčić Erdelj Grbčić Erdelj docent
Dr. sc. Mirko Grošić, pred. Grošić predavač
Doc. dr. sc. Danko Holjević Holjević docent
Doc. dr. sc. Bojana Horvat Horvat docent
Rosanda Ivetić Salopek, pred. Ivetić Salopek predavač
Doc. dr. sc. Petra Jagodnik Jagodnik docent
Izv. prof. dr. sc. Vedran Jagodnik Jagodnik izvanredni profesor
Prof. dr. sc. Gordan Jelenić Jelenić redoviti profesor
Maura Jurić, pred. Jurić predavač
Prof. dr. sc. Barbara Karleuša Karleuša redoviti profesor u trajnom zvanju
Mirna Klobučar Klobučar asistent
Prof. dr. sc. Ivica Kožar Kožar redoviti profesor
Doc. dr. sc. Paulina Krolo Krolo docent
Doc. dr. sc. Nino Krvavica Krvavica docent
Denis Lopac, pred. Lopac predavač
Doc. dr. sc. Marija Maksimović Maksimović docent
Andrej Marinović, pred. Marinović naslovni predavač
Izv. prof. dr. sc. Ivan Marović Marović izvanredni profesor
Izv. prof. dr. sc. Leo Matešić Matešić izvanredni profesor
Izv. prof. dr. sc. Iva Mrak Mrak izvanredni profesor
Izv. prof. dr. sc. Silvija Mrakovčić Mrakovčić izvanredni profesor
Doc. dr. sc. Teo Mudrić Mudrić docent
Prof. dr. sc. Nevenka Ožanić Ožanić redoviti profesor
Sara Pajalić Pajalić asistent
Doc. dr. sc. Edita Papa Dukić Papa Dukić docent
Doc. dr. sc. Josip Peranić Peranić docent
Izv. prof. dr. sc. Anamarija Perušić Pribanić Perušić Pribanić izvanredni profesor
Marina Plovanić Plovanić asistent
Prof. dr. sc. Boris Podobnik Podobnik redoviti profesor
Jana Puž Puž asistent
Mr. sc. Ines Radošević Medvidović, pred. Radošević Medvidović predavač
Izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić Ribarić izvanredni profesor
Izv. prof. dr. sc. Igor Ružić Ružić izvanredni profesor
Izv. prof. dr. sc. Željko Smolčić Smolčić izvanredni profesor
Prof. dr. sc. Mate Sršen Sršen professor emeritus
Tea Sulovsky Sulovsky asistent
Doc. dr. sc. Ivana Sušanj Čule Sušanj Čule docent
Doc. dr. sc. Iva Šarić Janković Šarić Janković docent
Doc. dr. sc. Paulo Šćulac Šćulac docent
Matija Šešek Šešek asistent
Izv. prof. dr. sc. Leo Škec Škec izvanredni profesor
Dr. sc. Martina Šopić Šopić viši asistent - predavač
Prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić Štimac Grandić redoviti profesor
Ana Šumberac Šumberac asistent
Doc. dr. sc. Sanja Šurdonja Šurdonja docent
Dr. sc. Ksenija Tijanić Štrok Tijanić Štrok poslijedoktorand - predavač
Izv. prof. dr. sc. Neira Torić Malić Torić Malić izvanredni profesor
Prof. dr. sc. Vanja Travaš Travaš redoviti profesor
Izv. prof. dr. sc. Koraljka Vahtar-Jurković Vahtar-Jurković naslovni izvanredni profesor
Zvezdana Veršić-Žunić Veršić-Žunić naslovni asistent
Doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan Vivoda Prodan docent
Izv. prof. dr. sc. Goran Volf Volf izvanredni profesor
Prof. dr. sc. Ivan Vrkljan Vrkljan professor emeritus
Dr. sc. Ivan Zambon Zambon poslijedoktorand
Dr. sc. Tin Zrinski Zrinski asistent
Doc. dr. sc. Elvis Žic Žic docent

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta